Wat heeft Excellentie te maken met Mieren?

Ants

Misschien meer dan je in eerste instantie zou denken …

Superorganismen zoals Mieren en Bijen vertonen een vorm van “Gedeelde Intelligentie“, een systeem waarin vele individuele leden met een beperkte intelligentie en informatie in staat zijn door bundeling van middelen een doel te bereiken dat veel groter is dan de mogelijkheden van de individuen.

Door de toenemende eisen van klanten met betrekking tot prijs, beschikbaarheid en kwaliteit zijn de levenscycli van producten verkort, product portfolio’s vergroot en is complexiteit in de gehele keten toegenomen. Meer dan ooit is het delen van kennis en bundeling van middelen belangrijk om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Excellentie is uitgegroeid tot een maatstafvoor prestaties van organisaties en is inmiddels bij veel bedrijven opgenomen in de visie en strategie,het heeft echter de juiste organisatie met het juiste leiderschap nodig om dit te kunnen realiseren.

Leiderschapsontwikkeling en/of in combinatie met alternatieve organisatiestructuren (Hierarchisch, Matrix, Netwerk of een Hybride vorm zoals beschreven in John Kotter’s 2014 publicatie XLR8) zijn geworden hot topics in de vele wereldwijde discussies over de noodzakelijke transformatie van een goed presterende organisatie naar een excellente organisatie die in staat is de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

“Misschien kunnen we iets leren van de kampioenen van Transformatie en Evolutie: De Mieren!”

Bron: “The Ants”, a reference work, detailing the anatomy, physiology, social organization, ecology, and natural history of ants,is a Pulitzer Prize-winning book, written in 1990, by Bert Hölldobler and E. O. Wilson.

Absolute Superorganisme kampioenen zijn de mieren die sinds ca. 110-130 millioen jaar geleden bijna elke landmassa van onze planeet hebben gekoloniseerd en 15-25% van de totale dierlijke biomassa op aarde vormen. Ter vergelijking wij mensen vormen “slechts” 2-3% van de dierlijke biomassa.

Mieren beschikken over de flexibiliteit om zich aan te passen aan de veranderende omgeving door gebruik te maken van de kracht van het collectief.

Vanuit mijn persoonlijke belangstelling voor superorganismen en 0rganisatie ontwikkeling vond ik een aantal interessante parallellen en metaforen tussen de kenmerken van een mierenkolonie en een netwerkorganisatie.

Definitie Superorganisme:

“Een sociale eenheid van Eusocial dieren, waar verdeling van arbeid is gebaseerd op specialismen en waar individuen niet in staat zijn voor langere perioden te overleven.”

Opmerking: Eusocial = Cooperative zorg voor het nageslacht (inclusief verzorging van nakomelingen van andere personen), overlappende generaties binnen een kolonie van de volwassenen, en een arbeidsverdeling in reproductieve en niet-reproductieve groepen.
Bron: Wikipedia.

Wanneer we kijken naar de trend van de afgelopen decennia waarbij beide ouders werken en de opvoeding van hun kroost uitbesteden naar dagopvang professionals of zelfs voorbeelden van draagmoeders (net als een Bijen- of Mieren koningin in het geval van een  Superorganisme) dan zien we zelfs bij mensenvergaande vormen van Eusocial gedrag……

Definitie Netwerkorganisatie:

Wanneer onafhankelijke personen en groepen optreden als onafhankelijke nodes, verbinding met elkaar maken over de grenzen heen om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel, het heeft daarnaast meerdere leiders, vele vrijwillige relaties en diverse interactie niveaus.”

Het bleek erg moeilijk te zijn om een uniforme definitie te vinden en wellicht geeft onderstaande citaat hier antwoord op:

“De waarheid is dat een netwerkorganisaties bestaat uit informele structuren.
Als je het kan uittekenen in een traditionele organisatie grafiek dan is het geen netwerk.”

Bron: HBR 08 june 2015
Netwerkorganisatie*        Mieren Kolonie**
Ontlenen hun authoriteit niet vanuit de hierarchie maar vanuit de erkende kennis en vaardigheden van het individue. Netwerken van Cooperatieve individuen van gespecialiseerde Kastes=koningin, drager, soldaat, werker.
Verbinden van leden en teams voorbij de traditionale grenzen (bijv. Afdelingen en Landen)  Geavanceerde communicatie systemen op basis van pheremonen (Geur en Smaak) waarmee  complexe boodschappen en informatie kunnen worden overgebracht voor de onderlinge coördinatie en verbinding.
De leden en structuren passen zich aan bij veranderende omstandigheden. “Serie-Parallel” Operatie: elke werker kan indien nodig op ieder moment direct overschakelen van de ene taak op de andere.
Management wordt gestuurd door een gevoel van gezamelijke verantwoordelijkheid versus het volgen van orders. Het leven in de kolonie is een product van zelf-organisatie zonder sociale lagen gericht op het voortbestaan van de kolonie.
Onderzoeken van manieren om efficient te werken versus het volgen van een gedefinieerd proces. Flexibele gedrags programma’s voor het realiseren van een optimale efficientie van een groep werkers gebaseerd op een verdeling van de arbeid.
Teams kunnen worden Aangepast of opgeheven wanneer nodig. Kaste- en groeps-ontwikkeling is gebaseerd op natuurlijke selectie.
*Bron:” David Skyrme Associates
**Bron:“The Superorganism: The Beauty, Elegance, and Strangeness of Insect Societies by Bert Hölldobler and Edward O. Wilson

Laten we een eenvoudige Biomimicry * doen!

* Biomimicry = de nabootsing van de modellen, en elementen vanuit de natuur met als doel complexe menselijke problemen te helpen oplossen.

“Hoe zou een organisatie er uit zien als we superorganismes zouden imiteren?”


De verwerking van Big Data en “Internet van de dingen” (alle data ontvangen van machines en toestellen) zouden worden opgelost door gestandaardiseerde een vereenvoudigde manieren om informatie over te dragen, verdeling van het werk zou worden gebaseerd op zelf-organiserende werkgroepen van specialisten met de flexibiliteit om tussen taken te schakelen wanneer dit wordt gevraagd met als uiteindelijke doel zichzelf te ontwikkelen te groeien en te overleven als Collectief /Organisatie / .….
…………………
..…………………………….. Kolonie?

Advertenties
Geplaatst in bewustzijn, collectief leiderschap, Communicatie, cultuur, inspiratie, nu, persoonlijk leiderschap, veranderen | Een reactie plaatsen

Nieuwsgierigheid begint met het ter discussie stellen van je eigen overtuigingen….

Einstein_gyro_gravity_probe_

” Het belangrijkste is om niet te stoppen met het stellen van vragen….… verlies nooit je nieuwsgierigheid. “

Interview Albert Einstein met William Miller, LIFE magazine (2 May 1955)

Met het streven naar “excellence” in mijn organisatie is mij gebleken dat modellen zoals Lean, Six-Sigma, QRM etc., hoewel zeer nuttig, niet genoeg zijn om duurzame transformatie in gedrag en denken van de medewerkers te bereiken. Deze modellen bieden een denkraam van waaruit je kunt beginnen met het stellen van vragen maar zijn niet voldoende om het maximale creatieve potentieel uit een team of organisatie te halen.

Regelmatig word ik geconfronteerd met het feit dat mensen vastzitten in het verleden: het projecteren van dezelfde ideeën of variaties van bekende ideeën en/of oplossingen op de muren van hun mentale gevangenis vanwege een gebrek aan nieuwsgierigheid en creativiteit om te kunnen ontsnappen…….

De oplossing om hieraan te ontkomen en vervolgens je te kunnen verbinden met een nieuwe bron van inspiratie en creativiteit komt in essentie neer op je vermogen om te kunnen luisteren……je zult nieuwsgierig en open moeten staan om je eigen gedachtes ter discussie te stellen en te luisteren naar anderen en je innerlijke stem.

Er zijn verschillende definities te vinden over de verschillende niveaus van luisteren; Ik heb gezocht naar de meest populaire en relevante van dit moment:

Niveau 1: Downloading

Alles wat je hoort bevestigd alles wat je al weet.

Niveau 2: Feitelijk

Feitelijk luisteren is de basis van goed wetenschappelijk onderzoek. Je onderzoekt de data, je stelt vragen en je geeft zorgvuldig aandacht aan de reacties die je krijgt.

Niveau 3: Empathisch

Empathisch luisteren is luisteren vanuit de plaats van waaruit de andere persoon spreekt. Begin de wereld te zien door de ogen van iemand anders

Niveau 4: Generatief

Luisteren op het generatieve niveau opent een scala van mogelijkheden; het vormt je inzichten vanuit een diepere vorm van weten waarmee je kunt beginnen met het creëren van je eigen toekomst.

Generatief luisteren verwijst naar een dieper niveau van bewustzijn waarmee ik wil eindigen met een ander citaat dat is toegeschreven aan Albert Einstein:

“Problemen kunnen niet worden opgelost door hetzelfde niveau van bewustzijn waarmee ze zijn gecreëerd. “

Geplaatst in bewustzijn, Communicatie, inspiratie, persoonlijk leiderschap | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Veranderen?: Alles wat je nodig hebt is Lef en Volharding!

Het afgelopen jaar ben ik met mijn team geconfronteerd met grote uitdagingen op het gebied van initiëren en uitvoeren van veranderingen in de organisatie en de processen waarvan de meeste ook nu nog in volle gang zijn. Het is als sturen in een storm met alle hens aan dek om de veilige haven te bereiken en daarmee onze missie doelstellingen te realiseren.

0806-05perfectstormImage: Perfect Storm

Ondanks dat we vanaf het begin het gevoel hadden dat we goed (voor)werk hadden verricht door vroegtijdige betrokkenheid van alle disciplines, het uitleggen van de visie / strategie op het niveau en de taal van de medewerkers , het uitdragen en naleven van onze kernwaarden (openheid en respect ) waarmee we een sfeer hebben gecreëerd waarin creativiteit en leerervaringen worden bevorderd en gestimuleerd, is er altijd dat sluimerende gevoel van angst voor het onbekende of zoals ik het zelf benoem …

“De Angst van Het Loslaten”

Loslaten van …….Verleden ………. Leer van het Verleden, Woon er niet in.
Loslaten van …….Vooroordelen….“Open Mind” ; Luister eerst voordat je Oordeelt.
Loslaten van …….Cynisme………….We doen het Samen ; Met Hoofd, Hart en Ziel.
Loslaten van …….Overtuigingen .. Geen “Dood Doeners” die Creativiteit blokkeren.
Loslaten van …….Ego……………….. Collectieve Belang gaat voor Persoonlijke Belang.

Loslaten of, in de populaire volksmond de laatste jaren, ook wel aangeduid als ” Het over je Eigen Schaduw heen kunnen stappen” vergt Lef! Dit is over het algemeen gekoppeld aan

“De angst voor het Onbekende”
Met dit in mijn achterhoofd prees ik mijn teams in onze laatste teamvergadering van 2014 voor hun moed tijdens alle veranderingen die we al hebben doorgemaakt en voor de veranderingen die nog gaan komen met het oog op onze missie met als doel te groeien tot een Excellente Organisatie die de uitdagingen van de toekomst aan kan.

Naast Lef zullen we het ook moeten hebben van Volharding om onze doelen te bereiken.
Ik vergelijk hierbij het verandering / transformatie proces met een…….

“Vliegwiel”
Het vergt veel energie om het vliegwiel in gang te zetten, maar als het eenmaal begint te bewegen zal het daarna steeds sneller gaan draaien en met weinig inspanning in beweging gehouden kunnen worden.

Van de seminars van Otto Scharmer en Peter Senge die ik dit jaar heb gevolgd op het gebied van “Het Nieuwe Leiderschap” en de recente gebeurtenissen die zich afspelen op mondiaal niveau leerde ik dat we als mensheid een enorme inspanning zullen moeten leveren om te transformeren van een Ego gerichte maatschappij naar een Eco samenleving waarmee we een duurzame toekomst voor onze kinderen helpen co-creëren.

Mijn wens voor 2015 is dat onze wereldwijde leiders het Lef en het Volhardingsvermogen laten zien om het vliegwiel in gang gezet om dit te kunnen realiseren. Hiervoor zal echter heel veel moeten worden losgelaten…….

Op de vooravond van 2015 ben ik klaar het afgelopen jaar los te laten en het komend jaar opnieuw mee te helpen het vliegwiel in ons persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke leven te helpen (aan)duwen en hiermee mijn bescheiden bijdrage te leveren aan de co-creatie van onze duurzame toekomst.

Geplaatst in bewustzijn, collectief leiderschap, Communicatie, inspiratie, nu, persoonlijk leiderschap, Uncategorized, veranderen | Een reactie plaatsen

Het tijdperk van Verandermanagement is voorbij…Welkom in het tijdperk van Collectief- Leiderschap en Actie!

Een paar maanden geleden stelde René Gude (Filosoof des Vaderlands) in een Interview in “De Wereld Draait Door” voor dat we moeten stoppen met het gebruik van het woord “Verandering” omdat dit door veel mensen wordt geassocieerd met een negatieve emotie waar veranderen juist zou moeten staan voor een positieve verbetering van ons Persoonlijke Leven, Organisatie, Gemeenschap, Land en onze Planeet.

De stelling van René sloot aan bij het gevoel dat ik het afgelopen jaar had gekregen door deelname aan verschillende discussiegroepen over verandermanagement; het bevestigde dat het tijd is voor verandermanagement om zichzelf opnieuw uit te vinden. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden is dat verandering niet een proces is dat je kunt managen, de realiteit is dat verandering een continuïteit van ieder levend wezen zijn bestaan.

In onze zoektocht om, met de hulp van modellen en theorien uit het verleden, onze toekomst met inbegrip van het gedrag van mensen en de natuur te voorspellen hebben we de universele waarheid genegeerd dat onze aarde en wijzelf het resultaat zijn van voortdurende evolutie en transformatie met één constante factor dat we nooit precies weten wat het volgende uur, dag of jaar ons zal brengen. Met de realiteit en de kennis van vandaag de dag kunnen we alleen maar concluderen dat op het gebied van belangrijke wereldwijde kwesties we collectief  hebben gefaald met als voorbeelden het milieu en de financiële crisis.

Change

Bron Foto: 123RF

Hoe moeten we omgaan met een “Toekomst zoals die zich Aandient?”

Uit het TEDx Amsterdam optreden van René Gude in 2012 komt het onderstaande citaat van hem dat naar mijn mening de sleutel is tot het antwoord op de bovenstaande vraag:

Als mensen hebben we twee sterke emoties: (1) de behoefte onderdeel te willen zijn van een collectief, (2) het verlangen zich te willen onderscheiden als een individu.

Mijn definitie van Collectief Leiderschap is het herkennen en bij elkaar brengen van het unieke talent in ieder individu waarmee we onze collectieve doelen kunnen bereiken zoals bijvoorbeeld: het runnen van een bedrijf of zelfs het helpen verbeteren van de wereld om ons heen.

Geïnspireerd door de “theorie U” van Otto Scharmer, ben ik met hem van mening dat als we dit willen bereiken we op de volgende vier niveaus zullen moeten transformeren:

1) Persoonlijk

Van “Ik  naar Wij”—–>Ontwikkeling van Zelfbewustzijn.

2) Relationeel

Van Hierarchisch naar Netwerk—–> Intrinsiek Gemotiveerde Collectieve Actie

3) Spiritueel

Van Innerlijke Verdeeldheid naar Balans ——>Leren ons Denken, Hart en Wil te Openen

4) Universeel

Van Ego naar Eco ——>Onszelf  Leren zien door de Ogen van Anderen en het Geheel.

We zijn tenslotte allemaal onderdeel van een groter Collectief of Geheel:

Persoonlijk (Familie), Organisatorisch (Team, Bedrijf), Lokaal (Gemeenschap), Nationaal (Land), Wereldwijd (Westelijk, Oostelijk Continent etc.), Paneet (Aarde), Heelal (Melkweg)

We kunnen alleen leren omgaan met de uitdagingen van de toekomst als wij zijn in staat zijn om te handelen in het belang van het collectief door de ontwikkeling van leiderschap op zowel persoonlijke en collectief niveau waarmee wij onze toekomst samen vorm en inhoud kunnen geven!

Geplaatst in bewustzijn, collectief leiderschap, inspiratie, nu, persoonlijk leiderschap, veranderen | Tags: , , , , , , | 2 reacties

“Deze Soort Heeft Zichzelf Dood Geamuseerd…..”

Regel uit de titelsong die eindigt met deze conclusie over het lot van de menselijke soort na diepgaande antropologische onderzoek door buitenaardse wezens op het album
“Amused to Death” van Roger Waters

And when they found our shadows.
En toen ze onze schaduwen vonden.

Grouped around the TV sets.
Gegroepeerd om de televisies.

They ran down every lead.
Ze elke aanwijzing natrokken.

They repeated every test.
Ze elke test herhaalden.

They checked out all the data on their lists.
Ze alle Data op hun lijst controleerden.

And then the alien anthropologists.
En toen de buitenaardse antropologen.

Admitted they were still perplexed.
Toegaven dat ze nog steeds perplex stonden.

But on eliminating every other reason.
Maar door eliminatie van elke mogelijke reden.

For our sad demise.
Voor ons jammerlijk verscheiden.

They logged the explanation left.
Noteerden ze the enige overgebleven verklaring.

This species has amused itself to death.
Deze soort heeft zich dood geamuseerd.

No tears to cry, no feelings left.
Geen tranen om te huilen, geen gevoel over.

“This Species has Amused itself to Death!”.
“Deze Soort heeft zich Dood Geamuseerd!”.

20130717-182649.jpg
Lyric, Cd Cover: Roger Waters, Amused To Death

Als het tij niet word gekeerd in het komende decennium kan dit ons lot worden, onze uiteindelijke bestemming als het gaat om de toekomst van onze kinderen.

Er zijn signalen die steeds krachtiger worden;

Drie belangrijke aanwijzingen:
1) Milieu: We verbruiken nu al 1,5x meer natuurlijke bronnen dan de aarde kan regenereren en als de huidige trend niet veranderend zal dit in 2050 3x keer zijn. Het gebrek aan voedsel en water in de toekomst zal uiteindelijk leiden tot voedselrellen.

2) Sociaal: wereldwijd is 1% van de mensen eigenaar van 40% van de rijkdom tegenover 50% van de mensen die 1% van de rijkdom bezit. Deze kloof wordt groter en zal uiteindelijk leiden tot spanningen tussen de “The Have” en de “Have Not’s”; degene die alles hebben en degene die met lege handen staan.

3) Spiritueel: In de afgelopen veertig jaar is het aantal zelfmoorden wereldwijd met 60% gestegen. Zelfmoord is nu wereldwijd de 3e doodsoorzaak voor mensen tussen 15 en 44 jaar oud. Alhoewel de rijkdom is toegenomen is in dezelfde periode de algemene perceptie van geluk naar beneden gegaan.
Bron: “Leading From The Emerging Future”; C. Otto Scharmer & Katrin Kaufer

Deze feiten zijn bekend maar op een of andere manier heeft dit nog steeds niet geleid tot een grote verandering in ons gedrag op weg naar zelfvernietiging.

Schijnbaar tegenstrijdige belangen gedreven door het Ego (eigen belang) verhullen de realiteit van wat ons gemeenschappelijk belang moet zijn: de toekomst van onze kinderen en onze moeder aarde.

Is er enige hoop?…Ja Die Is Er!…Alle verandering begint met begrijpen en aanvaarden dat het probleem Wijzelf! zijn.

Ja…wij zijn zelf verantwoordelijk voor het creëren van de drie situaties van ongelijkheid en onbelans die hierboven zijn beschreven.

Otto Scharmer beschrijft 4 niveaus van transformatie die nodig zijn om het tij te keren:

1) Individue: Van Ik naar Wij; Ontwikkeling van het Zelfbewustzijn.
2) Conversatie: Van Ego naar Eco; Leren om onszelf te zien door de ogen van anderen en vanuit het geheel.
3) Instituties: Van Hiërarchie naar Eco-systeem; Collectieve Actie gebaseerd op Collectief Bewustzijn.
4) Educatie: Van Oude Methodes naar Het wereldwijd oprichten van Actie Leiderschap Scholen; Leren om onze Geest, Hart en Ziel te openen en daarmee helpen de toekomst te Co-creëren.

Persoonlijk denk ik dat als we onze angsten uit het verleden kunnen en durven loslaten we samen kunnen beginnen met de Co-Creatie van onze gemeenschappelijke toekomst.

En ik hoop dat, wanneer de “vreemdelingen” ons in de verre toekomst komen bezoeken, ze zullen rapporteren:

“Deze soort heeft zich ontwikkeld tot het hoogste niveau van Zelf-, Eco- en Sociaal- Bewustzijn!”

Foto voor artikel door: 123RF

Geplaatst in bewustzijn, collectief leiderschap, Communicatie, cultuur, inspiratie, nu, persoonlijk leiderschap, veranderen | Tags: , , , , | 1 reactie

Je moet soms durven te vertragen om vooruit te komen!

Zittend op de top van een berg met uitzicht op de heuvels en bergen van Umbrië Italië ervaar ik hoe het de gedachten aan de uitdagingen van mijn werk langzaam minder worden… zoals het terugschakelen van de linkse baan op de autosnelweg naar een lagere versnelling op de rechterbaan en vanuit daar neem ik de eerste afslag en draai ik de parkeerplaats op…..het geluid van het voortrazende ‘verkeer’ op de achtergrond of zelfs afwezig……

Onwillekeurig denk ik terug aan mijn tijd in de automotive waar ik 2 jaar in de Formule 1 klasse van Supply Chain heb gewerkt (1st Tier Supplier); iedere dag vol gas 300 km/h om de dagelijke problemen het hoofd te bieden en de zaken onder controle te hebben en te houden.

Mijn eerste werkdag begon met het heffen van een glas champagne op de succesvolle lancering van het nieuwe ERP-systeem ontworpen en getest voordat ik bij het bedrijf kwam. Met wat ervaringen m.b.t. ERP implementaties (goede en slechte) in mijn rugzak had ik voordat ik de job aanvaardde enige vragen gesteld over het verloop en de voorbereidingen van het project met als antwoord dat alles onder controle was en het een goed project was….. in minder dan 2 weken vond ik mezelf in het midden van een crisis waarbij het 6 maanden heeft geduurt voordat de processen weer enigzins onder controle waren.

Een nieuwe job bij een bedrijf met een enorme druk op de performance, intern en extern, gecombineerd met een groot project voor het compleet opnieuw opzetten van de interne logistiek zorgden ervoor dat ik 2 jaar in een fysieke- en geestelijke rollercoaster terecht kwam waarbij ik tot het uiterste van mijn fysieke en mentale grenzen ben gegaan.

20130716-155144.jpg Foto: 123RF

Onder deze druk ging ik in wat ik noem “mijn survival-modus”: ik schakelde iedere keer opnieuw een tandje bij wat betekent dat ik steeds meer en meer energie in mijn werk ging steken door het maken van lange dagen nog eens versterkt doordat ik eerste paar maanden 24-uur beschikbaar en bereikbaar moest zijn in het geval van escalaties (24/7 productie). Dit laatste zorgde ervoor dat ik dag en nacht met mijn werk bezig was; het mobieltje op het nachtkastje. Het gevolg was dat ik zo opging in mijn eigen wereld en, bij gebrek aan support uit mijn omgeving, het gevoel kreeg de klus alleen te moeten klaren waardoor ik gaande weg het contact verloor met met mijn team, mijn vrouw, mijn kinderen en ten slotte met mezelf……

Als je op topsnelheid wil rijden heb je immers geen tijd om te genieten van het landschap en de omgeving… je bent druk bezig de wagen op de weg te houden en vooral niet te Crashen!

Na 2 jaar ben ik van werk veranderd toen ik mij o.a. (pijnlijk) bewust werd van het feit dat ik mijzelf aan het kapot maken was en de omgeving waar ik werkte dit alleen maar versterkte. Hiermee dacht ik dat ik weer als vanzelf in mijn “oude” doen te komen…… de realiteit was echter dat het niet zo gemakkelijk bleek om terug te schakelen……ik zat mentaal nog steeds op de linkerbaan met het gaspedaal vol ingedrukt.

Ik had een harde confrontatie met mezelf (zie mijn Proloog Blog Post) nodig en 2 jaar hard werken aan de ontwikkeling van mijn persoonlijk leiderschap en bewustwording over mijn overtuigingen en de drijfveren achter mijn destructieve gedrag. Vanaf dat moment heb ik geleerd op zijn tijd te vertragen en de tijd te nemen te reflecteren vooral in tijden van grote druk en/of grote uitdagingen.

De beloning?……het heeft mij betere resultaten, meer plezier, meer voldoening, verdiepte relaties en positieve energie in werk en persoonlijk leven gebracht!

20130716-155541.jpg

Achterover leunend in mijn stoel een koud biertje in mijn hand met uitzicht op de bergen van Umbrië en alleen het geluid van krekels op de achtergrond heb ik het boek “Fierce Conversations” van Susan Scott zojuist uitgelezen. Susan heeft me weer eens bewust gemaakt van de kracht van de stilte en soms te vertragen waarmee je jezelf de tijd en de gelegenheid geeft om betekenisvolle gesprekken te voeren die inhoud geven aan de relatie met je team, je dierbaren en….. met jezelf!

Met deze laatste gedachte sta ik op en zet koers naar het zwembad om samen met mijn vrouw, zoon en dochter een frisse duik te nemen.

Geplaatst in bewustzijn, inspiratie, persoonlijk leiderschap, veranderen | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

“Om te Scoren moet je in Bezit van de Bal zijn…”

One-Liner van Nederlandse voetbal icoon Johan Cruijff. De eenvoudige waarheid achter deze one-liner kan ook worden toegepast bij de het aangaan van de vele uitdagingen in de huidige economie. Ik gebruik het regelmatig om uit te leggen dat als je het initiatief hebt je de grootste kans hebt met je team te scoren en als je het initiatief verliest anderen je waarschijnlijk zullen gaan vertellen wat je moet doen en je veelal niet zal krijgen wat je wilt of wat je nodig hebt… je rent achter de ander aan na het verlies van de bal…

20130623-222952.jpg Foto: 123RF

In de hedendaags snel veranderende wereld is creativiteit noodzakelijk om voorop te blijven lopen op je (vak)gebied en te kunnen gaan met de toekomst zoals die ontstaat waarmee je het bedrijf kan laten groeien en ontwikkelen. Een natuurlijke reflex in moeilijke tijden is het toevlucht nemen tot bekende modellen/methodes uit het verleden en het vermijden van risico’s. (Zie ook eerdere blog “Tunnel Visie”) En als dat niet werkt, probeer een andere geaccepteerde of bekende methode en een andere en opnieuw…

“Iedere keer als de bal van richting veranderd ren je er achter aan in een wanhopige poging deze met bekende taktieken weer in bezit te krijgen…”

Hoe blijft je in het bezit van de bal?

1) Blijf nieuwsgierig: verken de wereld buiten je dagelijkse referentie kaders; benchmark jezelf regelmatig, vermijdt echter negative discussies als gevolg van het “Not Invented Here Syndrome”

2) Stimuleer Creativiteit: ontwikkel een werkomgeving en team waar creativiteit wordt gestimuleerd door de bevordering van Openheid en Respect als basis van de communicatie.

3) Cross Functioneel: innovatie begint aan de rand van (overlappende) functies nooit vanuit het centrum. Breng kennis samen in cross-functionele teams bouw aan een gemeenschappelijk begrip van de uitdagingen zodat alle leden van het team van elkaar kunnen leren en durf te experimenteren!

4) Focus: leef in het ‘nu’; gedreven door mogelijkheden en uitdagingen… niet door problemen vanuit- of ontstaan in het verleden.

5) Facts & Figures: Buik gevoel en/of intuïtie is goed en nodig maar in een zakelijke omgeving moet je de juiste feiten en cijfers op een rijtje hebben staan.

6) Wees de Change Agent: als leider kunnen loslaten van je Ego; jezelf kwetsbaar durven opstellen: Authentiek zijn.

Een succesvol team beschikt over creativiteit om zichzelf keer op keer opnieuw uit te vinden op basis van een gemeenschappelijke visie en doelstellingen met vertrouwen in elkaars vaardigheden, talenten en de bereidheid om van elkaar willen en kunnen te leren. De manager/leider is de coach en facilitator die het allemaal samen brengt.

20130703-200439.jpg Foto: 123RF

We kennen allemaal het gevoel van opwinding en de spanning wanneer jouw team aan de bal komt en een mogelijkheid tot scoren heeft!…..keer op keer!

Geplaatst in bewustzijn, collectief leiderschap, inspiratie, nu, persoonlijk leiderschap, veranderen | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen